Bij een arbeidsconflict een mediator inschakelen

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict waarbij je er niet met de andere partij of partijen uit kan komen, dan is het wellicht een goed idee om een mediator in te huren. Een mediator zorgt ervoor dat alle partijen via een tussenpersoon, de mediator zelf, met elkaar op een productieve manier in gesprek gaan.

Beide kanten van het verhaal aanhoren met een mediator

Een mediator hoort beide kanten van het verhaal zorgvuldig aan en onderzoekt grondig wat de precieze standpunten van alle partijen zijn. Aan de hand daarvan zal de mediator dan trachten de partijen zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen, door alle informatie zodanig te presenteren dat deze voor iedereen begrijpelijk en inzichtelijk is. De kosten mediator kunnen interessant zijn, als daarmee de gang naar de rechter kan worden voorkomen.

Beide partijen moeten willen

Bij zo’n dergelijk proces, een mediation, spelen vertrouwelijkheid van informatie en vrijwilligheid een bepalende rol. Een mediator zal alleen succesvol zijn werkzaamheden kunnen verrichten als alle partijen overeenkomen dat de informatie die wordt besproken vertrouwelijk en geheim zal blijven. Ook moet duidelijk zijn dat alle partijen vrijwillig bereid zijn om mee te werken aan de mediation.

Er geldt namelijk geen verplichting om dit te doen, waardoor het proces makkelijk gesaboteerd zou kunnen worden. Een van de grootste voordelen van het inhuren van een mediator Veendam is dan ook, mits wordt voldaan aan de eerdergenoemde voorwaarden, dat er geen rechter aan te pas hoeft te komen.

Een mediator stelt zich neutraal op en zal dus niet bij voorbaat de belangen van één partij voorop stellen. Hierdoor wordt dus in alle gevallen naar een zo eerlijk mogelijke conclusie toegewerkt, waarbij de mediator als gespreksleider zoveel mogelijk informatie op tafel probeert te krijgen.